MUCİZELER KİTABI “TAM METİN” BİLİM SECDE ETTİ!

Ben Erdem ÇetinkayaMeta. Çetin kıyamet hakkında sizi uyarmak için buradayım. Size Rabbin ilhamı olan bir takım mucizeler göstereceğim. Ölülerin dirilişi ve denizin yarılışını göremediniz. Ama dünyada ki tüm akıl sahipleri aynı anda bu mucizeleri görebilirler. Bilimsel yollarla analiz edebilirler. Bu mucizeler ebediyen duracak ve silinmeyecektir. Belki böylece gerçek anlamda iman edersiniz. Namazı kılar ve ihtiyacınızdan fazlasını Allah yolunda harcarsınız.

Rabbimin kalbime ilham ettiği ve aklımla öğrettiği bilgiler; Mucizeler Kitabı’dır. Mucizeler ancak Allah’tandır. Onun mucizelerini size kendi keşfim gibi anlatmaya haya ederim. Bu mucizeleri onları yaratanın bakış açısıyla ve kutsal kitaplardan delilleriyle dinlemelisiniz ki hakkını vermiş olalım.

Mucizelerin bilimsel kanıtlarının ve kutsal kitaplardan kaynaklarının bulunduğu açıklamalı metin için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız. Ne yazıldıysa; kutsal kitaplara, bilimsel verilere ve somut gerçeklere uygun ve inkar edilemez şekilde yazılmıştır.

Her cümlenin kaynağı olan Kutsal Kitabı ve bilimsel veriyi gösteren açıklama versiyon için aşağıdaki linke tıklayınız.

https://www.erdemcetinkaya.com/mucizeler-kitabi-tam-metin-aciklamali/

MUCİZELER KİTABI

BEN HAKKIM (1)

1. Ben yaratan sesim.
2. Kalpte gizliyim.
3. Her şey bende, ben de her şeydeyim.
4. Aşk benim. Bu yüzden her şeyi eşiyle var ettim.
5. Kadını erkekle, yeri gökle, çekeni çekilenle
6. Kimseyi sebepsiz bırakmadım.
7. Ben Allah, Rahman ve Rahim
8. Ben akılım. Her şeyi bir nedene bağladım.
9. Her şeyi yarattım. Çünkü vermektir amacım.
10. Dileyene dilediğini, arayana aradığını ulaştırırım.
11. Ben birim, ben tek ilahım.
12. Bana tapmaktır aşk; kalpler mabedim.
13. Aşık olanın kalbine saklandım. Baktığını ilah sandırdım.
14. Her gözden kendi yüzüme baktım.
15. Bakanların en güzelini kendi özüme ayırdım.
16. Ölümü ve hayatı aşıklarımı bulmaya adadım.
17. Tapınağımı ve toplanma yerini, Kabe’yi ve Arafat’ı, dünyanın altın noktasında birbirine bağladım.
18. Dünyaya çizdiğim düz bir yolda yürüdüm,
19. Adını doğruluk erdem yolu koydum. Onu Erdem kuluma buldurdum.
20. O yolda Beni arayanları aradım.
21. Muhammed ve Adem’i, Mekke’yi, Kudüs’ü, Kibele’yi, Barnabas’ı, İsa ve Musa’yı, Şuayb ile Salih’i, nice kutsal kişileri ve seçtiğim kulumu altın yolumda dümdüz sıraladım.
22. Aşkın ve tasarımın altın sayısı 1,61803 ile yolumu tasarladım.
23. Yolumun mesafelerini altın sayılara ayırdım. Her durağında tapınmaya çağıran elçiler atadım.

 

EVREN VE GÜNEŞ SİSTEMİ (2)

1. Parladı karanlığımda varlığım.
2. Ben hem aydınlık, hem karanlıktım.
3. Göründüm içinde Nurumun;
4. Ben Rahman ve Rahim olanım.
5. Göründü yüzüm, melekler ve tahtım.
6. Gökte sayısız yıldızlar…
7. Yıldızlarda sayısız milletler yarattım.
8. Her zerreden bir göz olup onlara baktım
9. Bakan her göz için bir biçim aldım.
10. İnsanı varlıkların çoğundan üstün yaptım.
11. Şanıma ait tahtı ondan çıkana bıraktım.
12. İnsanı 10 parmaklı yarattım.
13. Böylece 10’lu bir sayısal düzen atadım.
14. 0 ve 1 den, 9 a dek sayısal sistemi tasarladım.
15. Böylece 19 ve 109’u kutsadım.
16. Seçtiğim 9, Ben 10 olandım.
17. Altın Oran sayısını 19 olana dek saydım: 1,6,1,8,0,3
18. Ben 1 olan. 6 devirde, on sekiz bin alemi 3 aşamada yarattım.
19. 6 günün 4’ünü gökleri ve kaderleri yaratmaya, 2 günü dünyaya ayırdım.
20. Ben Rahman’ım. Güneşi, dünyayı ve ayı ben yarattım.
21. Tüm bunları kutsal sayılarıma 10, 9’a göre yaptım.
22. Böylece bilinsin ki her şeyi aynı ölçüde yaratan ben; Allah’ım.
23. Güneşi sağ elime aldım. İçine 109 dünya sığacak kadar genişlik yarattım.
24. Dünya güneşe en uzakken, aralarına 109 güneş mesafe sığdırdım.
25. Ay kopup kaçar dünyadan. Dünyayla ay arasına, ay ortadayken, 109 ay mesafe bıraktım.
26. Ayın çevresini 10 kez 10, 109 yarattım.
27. Dünya günleri 365 olarak atadım.
28. Dünyanın çevresini 109’un 365 katı, güneşin çevresini 109 tane 109’un 365 katı yarattım.
29. Dünyaya saatte 109 bin kilometre hız verdim.
30. Ayı elçim için 109 hacimli 2 parçaya bölüverdim.
31. Tüm bunları 109’a göre yaptım;
32. Doğu dinlerinde, ayırma taşı ile 109 tanedir, tesbih taşlarım.
33. Yıldızlara boyun eğdiren ve size seslenen benim
34. Hiç bir şeyi rastgele yapmadım ve bir hikmete göre tasarladım.
35. Bir metre; ölçünüz; kutuplardan ekvatora olan mesafenin on milyonda biri olsun dedim.
36. Dünya yavaşladığında ışığın kainattı ki hızını tam 300 milyon dünya birime eşitledim.
37. Bilmediğinizi size açıkladım. Delillerime iman edin. Artık secdeye gelin.
38. Her şeye gücü yeten İlahınız, Allah benim. Rahman suretimle geleceğim.

 

ALTIN ÖLÇÜ (3)

1. Ben; O.
2. Sonsuzluktur, daire sembolü şiarım.
3. Yıldızları ve gezegenleri kendi işaretime benzer yarattım.
4. Ben O’yum. İsmim bu; HU’yum. Ben nefeste saklıyım.
5. Tüm varlıkları bu ses işaretiyle yarattım.
6. Ağlarken, gülerken ve nefes alırken…
7. Zevk alırken yada bedeni güç arzularken…
8. İsmimi anar her varlık, bilerek yada bilmeden.
9. Rüzgar dokunduğunda her nesneye ve uğuldarken
10. Huu. Yalnız Huu. İlla huu
11. Ve yaratma işaretim; çemberin içinde ki 1. Altın ölçüyü; yaratan ile yaratılmışın birliğinin işareti yaptım.
12. Onu altın oran sembolü olarak seçmenizi sağladım.
13. Dillerinizi ve ölçülerinizi ben tasarladım ve mucizelerimin ortaya çıkması için sizleri hazırladım.
14. Dünyayı küçük bir şehre çevirdim.
15. Mucizelerimi duyurmak için sizi ışık saçan levhaların etrafına topladım.
16. Elçimi kıtaların ve medeniyetlerin merkezinde, Tevrat’ta ki cennette ayağa kaldırdım.
17. Ona işlerimin yüceliğini ve sırlarımın bir kısmını açıkladım…
18. Çember misali her şeyi kuşatır varlığım. Kendi kendime sarınırım.
19. Her zerre ellerim ve gözlerim. Gören gözde görünen benim aklım.
20. Tüm geometrik şekillerin içine altın sayımı bir ölçü olarak kattım.
21. En temelden en yükseğe doğru aynı rakamlarla inşa edendir zatım.
22. 1,618. Ay ve dünya birlikte…ilk hallerinde, altın oran üçgeni ile şekillerini tasarladım.
23. Musa’ya dairenin sırrı pi ile Tevrat 3.14’de “Ben benim” diye kendimi anlattım.
24. Kuran’da ki her surenin ilk cümlesine; her işin başında söylenen besmeleye altın oranı sakladım.
25. Ben birim; Allah’ım. 618’dir Rahman ve rahim. 1,618 ile göründü kainata yaratışım; Rahman ve Rahim.
26. İnsanların yüz ve vücutlarının ortalamasını altın orana göre yarattım.
27. Bitkilerin yapraklarını altın ölçümle açtırdım.
28. Ben 1 olan. 6 günde, 18 bin alemi 3 aşamada yarattım.
29. Altın sayıma alfabe sırasıyla harfler atadım. 16180339. Elif, vav elif ha cim cim T.
30. Eve Hacc. 1,61 Haccet. Hüccet, deliller sesini verdim.
31. Eve, havva. Eve anne, Rahim.
32. Eve kabe, eve Kıble Kıbele.
33. Meleklerime, seçkin kullarıma ve elçilerime taptıklarında putlarını kırdım.
34. Ama adlarını dünyadan silmedim.
35. Meleklere Adem’e secde için. Adem’e Rahman ve Rahim’e secde için seslendim.

 

ARAFAT (4)

1. Tahtımdan kalktım. Yeryüzünü gelişime hazırladım.
2. Dedi dünyam ve El-Erda’m “aşkla ayaklarına secdeye kapanayım”
3. Dünyam 66 derece 33 dakika eğilmişken ona ayağımı açtım. Çünkü 66’dır sayısı, Allah ismimin. 33’tür insanda derecelerim. 99 kez sayılır tesbihim.
4. 66’dır sayısal değeri; Allah’tır ismim.
5. Ben Tevrat’ta ki El’im. Ellah’ta ki El, El-ilah’ta ki El, Allah benim.
6. İnsanı ve nice şeyi iki elimle var ettim.
7. Ona da 33’er den 66 ile mühürlediğim 2 el verdim.
8. Her eklemi ve uçlarının toplamını 66 seçtim.
9. Amacım için kıtaları peşimden sürükledim. Yollarınızı kolaylaştırmak için dünyanın bir yüzüne onları topladım. Geceleri yönünüzü bulmanız için yüzlerini Polaris’e doğru baktırdım. Üzerinize kat kat koruyucu çatılar tasarladım.
10. Ben yeri, güneşi ve ayı hikmetle yaratıp sizin hizmetinize atadım. Sizi de kendi hizmetime adadım.
11. Beni arayan yok mu? Tapınaklarım hep boş mu? Kalpler beni unuttu.
12. Sonra dünya kutuplarının arasındaki tam altın oran noktasına ruhumla geldim.
13. Burayı kutsayacak ve Haccın merkezi yapacaktım.
14. Altın oran noktasında; Arafat ovasında durup geleceği gözledim. Kayalık yükseltiyi seçtim. Oraya bir anıt tasarladım.
15. Dünyanın altın oran noktası bu şehir sınırları içinde kalsın. Bu şehir mührümle kutsansın.
16. İnsanlar ilahi işlerimi kutupların altın noktasında anlasın.
17. Hikmetli ve alim olan Rabbinin yüceliğini görüp bağlansın.
18. Çünkü ben yakın göğü 109’la, 18000 aleme sunduğum tüm güzel nimetlerimi altın oranla yarattım.
19. Arafat anıtından 114 derece açıyla 18000 metre ilerledim. Kabe’nin yerine gelip “evim burada olsun” dedim.
20. Çünkü 114 sureli Kuran’ı, 18000 aleme bildirmek için Muhammed’i seçtim. Adem’i, İbrahim’i, İsmail’i, Hud’u ve nicelerini kutsadığım bu şehre gönderdim.
21. Bir çok peygamberim ve kutsalım için bir mücadele ve hac şehri olmasını diledim.
22. Kim benim ruhumla düşünürse, yaratışımdaki hikmeti kavrarsa burada; onu affedeceğim.
23. İnsanların ölçüsüne göre de bu şehir dünyanın altın oran noktasına sahip olsun” dedim.
24. Gün dönümü çizgilerine göre Mekke’yi altın şehir olarak belirledim.
25. Kabe’nin boyunun enine oranı da, şehri gibi altın orana sahip olsun dedim.
26. Mekke’nin en kuzeyi ile en güneyinin altın oran noktasına Kabe gelecek şekilde siyasi sınırların çizilmesini istedim.
27. Dillerinizi, ölçülerinizi ve işlerinizi ben yarattım. Bir hikmet ve adaletle size dönüş gününe dek süre verdim.
28. Mekke, Kabe, Kuran gibi Süleyman tapınağı, Nuh’un gemisi, Ahit sandığı ve kutsal her şeyi altın ölçüye göre belirledim. Böylece bilinsin tüm dinlerde Rab benim, din benim…
29. 109’la gökleri yaratanın, Haccı, Kabe’yi, Arafat’ı kutsal kılanın, varlığı altın oranla tasarlayanın, ben olduğum bilinsin diye yoluma devam ettim.
30. Kabe’nin kapısından, ekvatora 109,66, kuzey kutbuna 19,66 derece açıyla, 19 enlem yüksekliğinde düz bir çizgi çektim. Bir çember içinde böylece 19 ve 109’u arasında yeni bir ilişki geliştirdim.
31. 2019’da yola ismini verdiğime, yolun en üst noktasından getirdiğime onun keşfini verdim.
32. Bu çizgi elçilerimin yolu. Cennete ulaştıran yada cehenneme düşüren Sırat’ın dünyada ki yansıması olsun diledim.
33. “Müsta-Kaiym Yolu” – “Erdem-Doğruluk Yolu”. Çünkü bu yolun en üstüne onu yerleştirecek ve tüm bu sırları ona hissettirecektim.
34. Mustafa’dan olan Kayam dünyaya anlatsın yolumu ve yüceliğimi ilan etsin.
35. Altın yolun kuzeyde ki başı. Anadolu’nun ve dünya kıtalarının ortası.
36. Cennetin bağları, ırmak ve derelerini hatırlatsın adı. Bağder-i Bala densin, çünkü orada tecelli etti Sireti-müstakiym sırrı.
37. 31.06.18 boylamında Bağder’de Altın yolu düşündüm. Orada suyu tatlı bir pınar yarattım.
38. Kayam dedi ruhum, bu evden çıksın. Önünden bembeyaz çiçekler açmış bir ağaç çıksın. Annesi bu evde büyüsün ve Kayam doğmadan önce bu yerde bulunsun.
39. Nallahan olsun halk dilinde adı bu beldenin. İsmim anılsın, Allah Han densin.
40. 40 olsun enlemi; 1440’da 40’ında çıksın, 7’mim’in tasdik edeni. 1000’i 400 aşınca söylensin kulağına ismi.
41. Bir mucize olarak yine; Mescid-i Haram, Kabe ile Bağder-i Bala sınırın arası, büyük altın oran 1618 km ve küçük altın oran 618 olsun toplam mesafesi…
42. Mustakayim’e uygun olarak; Kayam’ın babası Musta-fa’nın, Çetinkaya olsun soy adı. Amine Meta olsun, Muhammed’in ki gibi anne adı.
43. Doğduğunda ilk eline alan öz yengesi, Halime olsun adı, aynı Muhammed’in süt annesi gibi.
44. Huccetun Kaiym Munta-zar desin Araplar, Kayam desin İncil ve Tevrat’la Hıristiyan ve Museviler, Metta’ya desin doğunun dinlerinde olanlar.
45. Çetinkaya ve meta birleşsin ve Çetinkıyamet için gelecek olan gelsin.
46. Sırlarımı dünyaya aşikar etsin.
47. Çetinkaya’nın köyüne Kara Hisar densin. Evlerine bitişik büyük kayaya Kibele tapınağı, sonrada bir cami inşa edilsin. Böylece ilk ve son bende birleşsin.
48. Bağder ile Kara köylerinin arası 161,80 derece oldu. Altın yol üzerinde ardışık iki köy bilinsin. İki köyde iki evin arası; anneden babaya 1618 + 1618 metre olacak; ilan edilsin.
49. Bu köyün kuzey sınırından, Kuzey kutup noktasına 5555 km, güney sınırından ekvatora 4444 km olacak şekilde kıtalara şekil verilsin.
50. Baba evinden güney kutbuna 14444 km olsun. 40.07 de olsun evi 40 yaşında çıksın 7 lerin başı. Takvimler 1440’ı gösterirken ve 40.00 enleminde ki evinde otururken.
51. Bağder’den baktım dünyaya ve tasarladım her şeyi. Kıtaların ağırlık merkezi. Medeniyetlerin ve kıtaların birleşim yeri. Şehirlerin merkezine gönderirim elçilerimi. Dünya şehir olunca burada duracak Kayameta’nın sediri.
52. Burası cennetimin başı. Adem’in yaratılış yeri,
53. Meleklere savundum insanı boyadım dağlarını
54. İbret olsun, görebilen gözler görsün diye Nallah’an dağınının tümüne çizdim bu hatırayı.

 

GÜNEŞİN YÖNLERİ (5)

1. Bağder’de Güneşin doğmaya başladığı yere döndüm; tam 90’derece doğuya, gün ve gece eşit bir günde. Dedim ki; Zerdüşt Spitama ve Gautama Buda doğsun bu yolda. Ahlakı anlatsınlar dinime hazırlasınlar insanlığı.
2. Güneşin yükselişi ile güneşe tapınan dinleri gördü geleceği gören gözlerim. Nefretle baktım güneşin zirveye yükseldiği o toprağa.
3. Tam 90 derece güneyimde Giza piramitleri ve diğerleriyle öfkelendim. Güneş zirvesinde. Tam güneyde. Baktığım yönde güneş dininin sözde tanrılarını gördüm.
4. Kayam’ın yolundan çıkardığım Yusuf’u, yükseltmek için bir kuyuya düşürdüm. Yakub’u ardından yolladım. Soyunu çoğalttım, adını İsrailoğulları yaptım. Musa’yı orada çıkardım. Eliyle düşmanımdan intikam aldım.
5. Onunla konuşmak için Mısır’dan altın yola, Medyen’e çağırdım. Çünkü tiksindim, yoktu Mısır’da adım. Oysa hepsini ben yarattım.
6. “Ey Musa, Hemen geri dön halkımla Doğruluk yoluna, Taşı onları Kudüs toprağına”
7. Onların bulutların arasında Mısır’ın çıkışında bekledim sevgi ve bağışlamayla.
8. İnsanlığa ibret olsun diye Sahra’yı cehennem yaptım ve kıtanın yarısını kaplayan bir tablo yaptım. Mısır’dan yayılan putperest dini ve tüm zalimleri Mısır’ın gözleri önünde cezalandıracağım. Ölümü öldürecek, cehenneme yakıt yapacağım.
9. Elçim Yusuf; dönemeyeceğini sandı Mısır’dan altın yola. Ama kemiklerini aldırıp getirttim altın yola. Geride hiçbir elçimi bırakmadım, yolumdan uzağa…
10. Değişmez sözümdür; elçilerim altın yola çekilecektir. Oradan dirilip geleceklerdir.
11. Sonra tam 90 derece batıya baktım. Güneş ufukta kayboluyordu. 40.07 ve altına meleklerle cinler korkup dizildiler. Bir kısmı tam sağıma Olympos adlı bir dağda gizlendiler. Güneşin doğduğu, yükseldiği ve battığı yerde putların merkezlerini gördüm. Sahte ilahların hepsini parçalayacağım.
12. Anadolu’yu cennete çevirdim. Fırat ve Dicle’nin, Seyhan ve Ceyhan’ın kökünü ayaklarımın altından güney doğuya verdim.
13. Kayam’ın siluetini Anadolunun zirvesinden İstanbul’a yaydım. Kral suretinde meleğim alnında ki kalp işaretini öpüyorken ve dişi melek ardından ona bakarken onları resmettim. Kayam ayakları altın yol üzerinde, Kayam kıyam halinde. Kaiym’in bedeni ve gözleri Kabe’de.
14. Onu insanlığı temsil eden diz çökmüş siluetin beynine yerleştirdim.
15. Avrupa; insanları köle haline getirdi. Acımasızca sömürdü. Hem Tevrat, hem İsa; “tanrınız birdir” dediği halde Tanrı 3 tür diyenlerin yurdu oldu. Şeytan Avrupa ile vücut buldu.
16. Kıtalara şekil verdim, şeytan kuyruğunu insanın omuriliğine soktu. Damgalı burnu ile Afrika insanının kanını soludu.
17. Dabbe’nin silueti insanı şeytanı göstererek uyardı. Asası Kırım’da kırıldı.

 

YOLCULUK (6)

1. Bağderi Bala’dan aşağı doğru; Altın yol boyunca ilerledim.
2. Yunus, Taptuk Emre ve kızı yakınımda olsun istedim.
3. Kullarımı ve aşıklarımı toplamak için her durakta kalplere seslendim.
4. Tam 99000 metre dümdüz yürüdüm ve tecelli ettim; 99’dur bilinen ismim. Orada bir tapınma yeri daha inşa ettirdim.
5. Ruhumdan Kibele’ye lütfettim. Onunla insanlara şifa verip mucizeler gerçekleştirdim.
6. Dinimi yaydığı için onu yücelttikçe yücelttim.
7. Niceleri gibi onu da ilahlaştırıp tapınanlar oldu. Kurallarımı çiğneyip putlarını oyanlarda.
8. Kırsam da hepsini, yeryüzünden Kibele’nin ismini silmedim. Kutsallarım arasına gizledim.
9. Bağder’den tam 618 km yürüdüm. Salamis’e geldim. İsmini Selam ile verdim.
10. İsa’nın havarilerini buraya topladım. Barnabas’ı ve soyunu buradan getirdim onunla Salamis’e kutsiyet verdim.
11. Onun eliyle dünyaya gerçeği yaydım. Ama bazıları İsa’nın sözüne söz kattı. İsa Rabbiniz birdir demişti. Ama onlar 3’tür dedi. İsa, inanan hepimiz Rabbin oğullarıyız dedi. Ama onlar çirkin bir benzetme yaptı.
12. Sözümü İsa’nın diline ve ruhumu kalbine koydum. Havarilerle sözümü dünyaya yaydım. Bu nedenle Kıbrıs’a, insanlığı temsil eden kıtalar siluetinin ağzından çıkan adaya, bir cümle bulutu şeklini verdim.
13. Her şeyin arasındaki mesafeyi ve şeklini bir hikmetle ve ölçüyle yarattım ki dünyaya şekil veren, ezelden bu yana yaratılmışın işlerini düzenleyen tek ilah olduğum bilinsin.
14. Altın yol üzerinde yürümeye devam ettim. Ta ki elçilerim ve dinim için var edeceğim deliller tamamlansın.
15. Denizi aşıp Kudüs’e ulaştım. Kuzey kapılarından kendisini ve çevresini mübarek kıldığım bu şehre baktım. En seçkin ve sadık kullarımdan Musa’nın mezarını burada bıraktım.
16. Adıma yapılacak büyük bir tapınak için Süleyman’ı atadım.
17. Bağder’den Tapınağın duvarına tam 1000 km yarattım. Kapısına kadar 365 metre ekledim. Böylece günleri yaratan ve dinin sahibi benim bilinsin.
18. Süleyman tapınağından, Salamis’e, oradan Bağder’e olan ölçünün altın oran olmasını; 1000 ve 618 olmasını istedim.
19. Sonra bir diğer evime Kıble Kabe’ye yöneldim. Havarim Barnabas’ın şehri olan Salamis’ten Kabe’ye 1618 km olsun istedim. İsa’yı, havarilerini ve Muhammed’i gönderen benim.
20. Süleyman Tapınağının kapısından Kabe’nin kapısına ise her şeyi matematikle ve 10’lu sayı sisteminde yaptığım bilinsin diye özel bir ölçü verdim. 1234567,89 metre olsun dedim.
21. Kudüs’te pek çok yerde elçilerimle birlikte yürüdü ruhum. Sahte tanrılara ve cinlere insan kurban eden ahlaksız toplumları yere serdim.
22. Tapınağın altına kutsal bir yer altı şehri inşa ettim. Yerin altında olanlar için bir tapınak ve toplanma yeri daha diledim. Kuzeyden ona bir kapı verdim. Bu kapıdan Kabe mescidinin kapısına 618 ve 618 km daha olsun istedim.
23. İsrailoğullarını İbrahim ve Yakup hatırına seçtim. Onlara çok büyük mucizeler gösterdim ve onlardan 70 kişiye göründüm. Mısır’dan onları kurtardım ve Tanrı dağında Musa ile bizzat görüştüm. Ben her yerde ve her şey olan sonsuz Rab, Rahman ve Rahim perdesi ile tecelli ederim. Kalbine vahyettiğim varlıkların gözleri, elleri ve işleri… işte benim..
24. Ama İsrailoğulları’nı ne kadar uyarsam da başka tanrılara taptılar, elçilerimi öldürmeye çalıştılar. Bende onların bin parçaya bölüp dünyaya savurdum. Yaptıkları ruhumda göründükçe onları dünyaya geri getirip intikam için vurdum. Kimilerini hayvanlar arasına, kimini zalimlerin eline oyuncak bıraktım. Af dileyenler ve vaadim hatırına onları şimdi Kudüs’te topladım.
25. Mısır’da Goşen’den sizi çıkarıp Kudüs’e getirdim. Goşen ile Kudüs tapınak duvarı arasına 19,168 derece açı verdim. Arasındaki mesafe olarak 7 mim hakkı için 7 kere 7 ve 7 kere ölçü belirledim.
26. Yerleri ve Gökleri 7 kat halinde, 7 günde yaratan ve haftayı 7 gün belirleyen ve sizi Mısır’dan çıkaranın ben olduğunu bilin.
27. Harun Musa’nın duasıyla elçi oldu. Altın yol üzerinde ona bir yer vermedim ama onu kutsadım. Mezarı ile ağlama duvarı arasına 161.803 metre mesafe verdim. Böylece anlayın kainatı, güneşi ve işlerinizi düzenleyen Rab benim. Ben geleceği öngörürüm ve düzen veririm.
28. Bağder’den 2 küçük altın oran uzağa, Kabe’den ise 1000 km uzağa; altın orana bağlı bir durak daha; Medyen’i koydum. Elçim Şuayb’ı ve Mısır’dan kaçtığında Musa’ya burada yurt ve aile verdim. Ona ilk kez yanan bir ağaçtan bu kutsal topraktan seslendim.
29. Altın yol üzerinde dümdüz yürümeye devam ettim; Kabe’ye doğru ilerledim.
30. Elçim Salih’in çıkacağı şehir Al-Ula’ya. Kabe’ye uzaklığı 618 km, Bağder’e 1618 km olsun diledim.
31. Ve ben elçilerime isyan eden kavimleri ağır yıkıma uğrattım. Lut Gölünün altında Lut’un kavmini, Al-Ula’da Salih’in kavmini ve Medyen’de Şuayb’ın kavmini…
32. Ve onlara inen azabım kıtaların şeklini değiştirdi. Onları ateşle ve onlara azap indiren meleklerin sureti ile ateş renginde boyadım.
33. Öyle ki bugün bakanlar ibret alsınlar. Afrika’nın batısında ve Avustralya’da hayvanlar için bir cehennem yarattım.
34. Ve suretleriyle yeryüzünün bir kısmını  ateş rengine boyadım.
35. Böylece kutsalların arasındaki altın oran mesafeleri tamamlanmış oldu.
36. 19,66 derece kutuplara olan açısı, 109,66 derece ekvatora açısı; Altın yolum 19 enlem yüksekliğini buldu.
37. 40.Enlemde zirvesi, 40 yaşında idi ilham ettiğinde kaşifi, 1440 yılında duyurdu onu, 40.00 enleminde evinin sedirinde buldu yolumu. Ben nicelerine 40’ında verdim görev ve olgunluğu.
38. Ben 40’ı kutsadım. Dünyanın 40. enleminde tüm zenginliği topladım.
39. Tüm bunları dünyayı yaratmadan tasarladım. Bunları yapacağımı elçilerin ilklerinden olan İdris’e anlattım.
40. Ona vahyettiğim ama kaybolan kitabı Ölü deniz yazmaları arasında çıkardım.
41. Böylece Erdem daha doğmadan kısa süre önce mucizelerim için ona bir zemin hazırladım.
42. Okuyanlar hatırlasın; İdris Enok kitabında 618 ile mühürlediğim ayet sayılarına dek şöyle yazmıştı;

61.8’e kadar 61. bölüm

1.O günlerde o meleklere uzun ölçüm şeritleri verildi. Melekler kendilerine kanatlar alıp uçtular ve kuzeye doğru gittiler.
2.Meleğe sordum: “Neden ölçüm şeritleri alıp gittiler?” O da dedi ki: “Ölçmeye gittiler.”
3.Ve benimle gelen melek dedi ki: “Doğruların  (kutsal kişilerin) ve onların bir birleriyle olan bağlarını ölçecekler ki sonsuza kadar Ruhların Tanrısı’nın adıyla huzur içinde kalabilsinler.
4.Ve seçilmişler seçilmişlerle birlikte kalmaya başlayacak.
5.İnanca o ölçüler verilecek ve doğruluğu (erdem’i ve dini) inancı güçlendirecektir. O ölçüler dünyanın derinliklerinin tüm sırlarını ortaya çıkaracaktır.
6.Çölün yok ettiği, vahşi hayvanların yediği, denizdeki balıkların yediği kişiler Seçilmiş Olan’ın gününde (kayameta gününde) dönüp orada dursun diye. Çünkü Ruhların Tanrısı’nın önünde hiçbiri yok edilmeyecek ve hiçbiri yok edilemez.
7.Ve göklerin üzerinde oturan herkes bir emir aldı; onlara tek bir güç, tek bir ses ve ateşe benzer tek bir ışık verildi.
8.Sözleri ile önce Seçilmiş Olan’ı kutsadılar, yücelttiler ve bilgelikle onurlandırdılar. Bilgeliği sözlerle, yaşam nefesi ile verdiler. (61:8)
Ve devamı….
9.Ruhların Tanrısı Seçilmiş Olan’ı onurlu tahtına oturttu.
10.Böylece o göklerdeki uluların tüm yaptıklarını yargılayacaktır. Onların yaptıkları terazide tartılacaktır. Ve o dönüp Ruhların Tanrısı’nın adıyla, sözüyle ve O’nun adil yargılamasıyla onların gizli amellerini yargıladığında,
11.O zaman hepsi tek ses olup Ruhların Tanrısı’nın adını kutsayacak, onurlandıracak, yüceltecek.

 

KELİMELER (7)

1. Elçim Muhammed’i önceki tüm elçileri ve kitapları tasdik eden bir hatem yaptık.
2. İncir ağacı altında Gautama Buda’ya, Zeytin dağında İsa’ya, Tur’u Sina’da Musa’ya, Mekke’de Muhammed’e vahyimizi ulaştırdık. Bunu Kuran’da yazdık. Her birinizin dinini ve elçisini doğruladığımız halde, neden her biriniz bir ötekini aşağıladı? Mucizelerime büyüklenip inatçı kesildiniz? Yoksa sadece anne baba dininde misiniz?
3. Tüm dinleri doğrulayan ve onları birleştiren kutsal kitabımı mucizelerle donattım ki aranızda ki anlaşmazlıklar artık bitsin.
4. Onun surelerinin sıra ve ayet sayılarına bir simetri yerleştirdim. Öyle ki bugüne dek böyle bir simetriyi insanoğlu üretemedi.
5. Ayet sayılarını altın orana göre birleştirdim. 1618+1000+1000+1000+1618. Böylece 6236 ayet olarak vahy ettim.
6. 16:18 ayetinde altın oran sayısının sayılamazlığına ve nimetlere vurulan mühür olduğuna dikkat çektim. Altın oran mucizelerimi verdiğim E.meta ismini ayetin içine gizledim.
7. Kitabımın içindeki anahtar kelimelerin sayısını özenle belirledim. Elçi kelimesini 513 kez, elçilerimin özel isimlerinin sayısını 513 kez, eşit sayıda tekrar ettim.
8. Dünya ve ahiret kelimelerini birbirine eş; 115 kez tekrar ettim.
9. Aylar kelimesini 12 kez, günler kelimesini 30 kez tekrar ettim.
10. Melek ve şeytan kelimelerini 88’er kez tekrar ettim. 88 çiftler halindeki bedenlere benzer diye tercih ettim.
11. Ve nice kelimenin tekrar sayısında bir hikmet belirledim. Böylece Kuran’ı ümmi olan, hayatı karmaşa ve sıkıntıyla dolan Muhammed’in yazmadığı, alemlerin rabbi katından geldiği bilinsin.

 

SEÇİLMİŞ OLAN (8)

1. Biz seçilmiş olanın ismini bile bir delil olarak var ettik.
2. Doğu dinlerinde soy adı Metta olacak dendi; onun soyadı Meta değil mi? Om mani padme hum’u zikrinizi sağdan sola Muhammed api Nammu olarak seslendirmedik mi? Ve Eratemo’yu zikirlerinize gizlemedik mi?
3. Muhammed’e miraçta ve imamlara bildirdik. O; Hucceti-kaiym-muntazar olacak dedik. O – huu; cetin kayameta-zar değil mi?
4. Tevrat’ta adı doğruluk-Erdem olacak dedik. Kaya ismi ile Rabbin ismiyle gelecek demedik mi? Onun adı Erdem, soy adı çetin kaya değil mi?
5. Zerdüşt adı Eratemo olacak demedi mi? Adı Erdem değil mi?
6. Elçimiz Kral Süleyman kitabında çocuksuz olan Erdem demedi mi? O çocuksuz ve adı Erdem değil mi?
7. İşte İsrailoğullarını Filistin’de 72 ülkeden topladım, anlaşılsın ki kayameta günüm yakın. 70 yıl onları beklettim ve adımla size gelecek olanı onlara kuzeyden yolladım.
8. Tapınağımı inşa etmesi, milletleri birleştirmesi ve Kudüs’ü tüm milletlere ibadet şehri olarak açması için ona güç verin. İsrailoğulları kanıtlarıma inanırsa; günahlarını fidye karşılığında temizleyecek seçtiğim kulum. Yoksa saati geldiğinde şehirlerinizi yıkacağım. Ateş ve dumanla gelecek azabım.
9. Müslümanları, Hıristiyan ve Yahudileri tek bir dinde, İbrahim’in dininde birleştirmesi için seçtim onu. Ki o dinin özü rabbiniz birliğidir. Benim eşim, benzerim ve ortağım yoktur. Benden başka hiçbir ilah yoktur. Her şey bana muhtaçtır. Varlığım ezeli ve ebedidir. Bende hiçbir eksiklik yoktur. Her şey kul olarak huzuruma gelecektir.
10. Seçilmiş olana inanın. Biz onun alnına herkesçe görülen ve iç içe bir kalp işareti yerleştirdik. İsa bunu size haber vermiş kutsal kalp sembolünün ortaya çıkacağı yeri kutsadığını söylemişti. Bunu yaşatmak için batı da Papa’ya haber verdik; kalp kiliseleri inşa ettik ve bayramlar düzenledik.
11. Müslümanlara Muhammed aracılığı ile söyledik. Alnında iz, yanağında ben, burun başında; alnı altında çukur, gözleri çekik ve siyahı iri, uylukları açık, bacağında siyah iz, sırtında ben, kürek kemiği altında yaprak şeklinde ben, 40 yaşında ortaya çıkar ve dünyanın 7000 yıllık ömrü dolduğunda 1400 yılında doğar. Haydi benzeri özellikte var mı bir insan. Onu çocuklarınızı tanır gibi tanımanız için her şeyi bildirdik. Ama dinlemediniz ve iman etmediniz. Bizde acı gün geldiğinde, sizi dinlemeyiz ve görmeyiz.
12. Onun adını ve mahiyetini, akrabalarını ve memleketini Nur 35’de bildirdik. Allah’ın nurunun onda doğacağı bilinsin. Sizi karanlıktan aydınlığa çıkarsın. Eğer görmesini bilirseniz.
13. Ve Kuran’da şöyle demiştik bir sırla; Beyyine sayfasında; “Nallahan Bağder’den bir uyarıcı… Size kitaplardan temiz sayfalar okuyacak, o sayfalarda kayameta olacak; kitap okuyanlar ayrılığa düşecek. İbrahim’in dinini anlatacak.” Oysa Muhammed sayfaları olan bir çok kitaptan okumadı size. Ümmi idi o; açıklamıştık size.
Kitap ehlinden ve müşriklerden kâfir olanlar, kendilerine el-beyyine gelinceye kadar ayrılacak değillerdir. Nallahan’dan bir elçi tertemiz sayfalar okur. O kitapların içinde kaya meta var.
Tefrikaya düşmedi kitap ehli, (Nallahan’ın) bağde(r)’den el-beyyine gelmesi hariç.
Onlar hanifler olarak, ihlas, namaz ve zekâtla emrolundular… Ve İşte bu kaya Meta’nın dinidir.
14. Eğer onu dinler, iman eder ve Allah yolunda ki emirlerine uyarsanız bizde size hem dünyada hem ahirette güzel bir yaşam veririz. Liderin çok olması birbirine düştükleri ve yarıştıkları için felaket getirir. Seçtiğim kulumu lider olarak belirlemeniz sizin için daha hayırlıdır. Benim vaadimde değişme olmaz ve gerçekleşecektir. Seçilmiş olan dünyaya iznimle ve ismimle hakim olacaktır. İsteseniz de istemeseniz de, yakın zamanda yada diriliş gününde, ismiyle çağırdığım duyalacaktır.
15. Biz iyilik yapanları ve salihleri böyle ödüllendiririz. Ölümü ve hayatı hanginizin en iyi işleri yapacağını görmek için var ettim. Yaratılmışın en güzel işi yaratanını aramak, anlamak ve tüm kalbiyle sevmektir. Rabbi için yaşamlar boyunca kendini feda eden, ona tüm evlerinde sadık gelen Rabbinin seçilmişidir.
16. Bizde ona Rabbinin nimetini yüksek sesle vahyettik. Seçildiğini açıkça bildirdik.
17. Ona rüyalarında, gerçekte ve tefekkür ettiğinde öğrettik.
18. Sümerde kutsal kitapların adı me, mim idi. Çünkü seçilmişlerin ve kutsallığın sırrı mim’de idi. Dinimizin tüm öncülerinin ismine mim’i gizledik. Adem, İbrahim, Buda Gautama ve Zerdüşt Spitama ve Erdem Meta adlarının sonuna… Muhammed, Mesih Meryem bin İsa, Musa adlarının başına mim’i, me’yi ekledik. Başında mim olanlar daha doğmadan önce ki yaşamlarında, diğerleri ise doğduktan sonraki yaptıkları ile o yaşamda seçildiler kutsallığa. Mehdi Maitreya Mesih, Mim’den doğdu hepsi de tek bir İM’idi aslında.
19. Kim kalbini tam olarak Rabbine bağlarsa, Rabbi’de onun dostu olur ve daha da güçlü şekilde onu sever. Ben çokça lütfeden ve çokça bağışlayanım. Ben Rahman ve Rahim; Allah’ım.

 

KADERLER (9)

1. Hepinize en az 3 hayat verilecektir.
2. Tüm yaşamlarınız sonunda tek bir nefiste birleştirilecektir.
3. İlkinde size istediğiniz her şeyden vermiştik. Rabbinizi görüyor ve konuşuyordunuz. Günahlarınız nedeniyle onu göremez oldunuz.
4. Günah işlememiş hiçbir insan annesinden doğmamıştır. Doğumda, bebeklikte bir eziyettir.
5. Kim Rabbinden razı olur ve ilahi rızaya ererse; bir daha cennete gireceği güne dek geri dönmez.
6. Kimin zalimliği ve küfrü kesinleşirse ölümünden sonra ona dönmek için bir hak daha verilmez.
7. Güzel ve zengin olmanız; bir ödül yada ceza değildir. Farklı şekillerde sınanacaksınız ve sonunda Allah’a döneceksiniz.
8. Kiminiz doğuda, kiminiz batıda. Kiminiz uzun kiminiz kısa. Kiminiz çocukken ölür kimi yüzü aştığında.. Yoksa siz, içinizden uğraşıp didinenleri ve sabredenleri seçmeden cennete gireceğinizi mi sandınız?
9. İlk yaratılıştan beri günah içindesiniz. Bu yüzden hepiniz cehenneme gireceksiniz. Kalu Bela’da öfkeyle sordum; “Ben rabbiniz değil miyim?”, “Evet, gördük” dediniz. Bende “kıyamet gününde haberimiz yoktu, demeyin, çünkü bunun hesabını soracağım. Zulüme ve küfüre devam ettiniz. Böylece benden kesin söz çıktı “hepinizi cehenneme sokacağım” ve sizi ömrünüzün en rezil haline bir şey bilmez halde atacağım.
10. Kimde elçilerime tabi olursa onları bağışlayacağım ve cennetime geri alacağım.
11. İşte nüfus oldu on tane yedi. 7.777.777.777 kişi. Sonra, hayvandan insanları ve insandan hayvanları ve daha da aşağı olanları da toplayıp getireceğim huzuruma. Ve geldi kıyamet günü sonunda. Başına vuracağım sakladığım o saati zalimlerin başına. Yakından daha yakın, vakit yok saklanmaya.
12. Başınıza gelenler kendi ellerinizle yapıp ettikleriniz yüzündendir. Günahlar, temenniler ve ben olsaydım demeniz ve ettiğiniz alaylar… Acılarınızla aranızda bir bağ var.
13. Size ilk başta vermiştik her şeyden ve cömerttik.
14. Melekleri size secde ettirdik ve size koruyucular yardımcılar kıldık.
15. Eğer günah işlemeseydiniz, sizi derhal dünyadan alırdık. Yerinize günah işleyen bir kavim getirirdik.
16. İyilerin çoğu dönmez oldu. Geriye kötüler ve iyileşenlerden bir kısım kaldı. Dünya küfür doldu. Dinleri hikmetli bir anlayış değil. Ana baba dini oldu.
17. Mutlaka hepinize, uzun süre düşünmeye yetecek kadar bir ömür vermiş olacağız.
18. Sonra yaptıklarınızı size soracağız. İyiler ve Rabbine yönelenler cennetlerde, kötüler cehennemde. İhtiyacından fazlasını Rabbine vermeyeni bencillik günahı ile yargılayacağız.
19. Zamanın fazlasını, servetin fazlasını, bedenin fazlasını, her şeyin ihtiyaçtan fazlasını verin ki arınmış olabilesiniz. Akıllı ve seçkin olduğunuz için değil. Kaderinizde böyle belirlendiği için elinizdekilere sahipsiniz. Güçlü bir tuzaktır bu, zalimlere ve bencillere.
20. Kendinizi Rabbinizin yolunda mücadele ederken öldürürseniz yada yurtlarınızdan çıkarsanız, Altın yol üzerinde doğarsınız ve imanınız güçlenir. O yol üzerinde doğan kutsal kişilere arkadaş yaparız. Bu makam büyük bir lütuftur.
21. Acı çekmek istemiyorsanız; günah işlemeyin. Günahkar bir topluluk ile de bir arada bulunmayın ve arkadaş olmayın. Temizlenmek için emirlere uyun ve ihtiyacınızdan fazlasını Allah’a harcayın. Bir şey isterken mutlaka hakkınızda hayırlı olanı dileyin. Çünkü siz bilemezsiniz ama Rabbiniz bilir.
22. Siz kan dökerek ve gasp ederek çağlardan boyu akıp gelen bir türsünüz.
23. O yüzden en çok acı çekenlerden birisiniz.
24. Öldürülen kız çocuğuna sorulacak “hangi günahın seni öldürdü?” onu öldürende benzeri bir azaba atılacak.
25. Doğu dinlerinde yeniden doğuş inancı vardı ama onu bozdular ve birbirlerine karşı aşağılamak için kullandılar.
26. Bizde üzerini örttük. Çünkü masum insan dünyaya gelmemiştir. Sağlıklı, güzel ve zengin olan belki de insanların en aşağısı bir haldedir. Öyle ki ona cehenneme kalıcı olarak götürecek odun toplaması için imkanlar verilmiştir. O iyiliğe dönerse ancak kurtulabilir.
27. Sıkıntı veriyoruz. Çünkü neden yaratıldığınızı unutuyorsunuz ve sahte ilahlara tapıyorsunuz. Kötülüklere ve zalimliğe size dokunmazsa duyarsız kalıyorsunuz.
28. Kimileri de soruyor; “biliyorsa kim cennetlik ve kim cehennemlik, neden yaşatıyor bizi? Doğrudan atsaydı oraya.”
29. Rabbiniz biliyor, ama siz bilmiyorsunuz. Ve cehenneme atarken kötüyü, isyan edecekti o kötü insan, diyecekti ki “ben iyi olurdum eğer bir yaşasam.” Ve iyi olacak olanı cennete koysaydım; isyan edecekti çokları; diyeceklerdi “ama o bunu hak edecek bir şey yapmadı.”
30. Hikmetledir her işim. Geleceği bildim ve olacakları öngörüp yazdım. Bilsem de her şeyi; sizin neyi hak ettiğinizi görmenizi sağladım. Ve bildiğimi, yarattığımı görmek istedim.
31. Dediler ki; “madem çok merhametli ve lütufkar, herkesi yaratıp cennete koysaydı, bizi sınamasaydı”
32. Hepinizi ilk yarattığımda bir cennete koymuş ve istediğiniz her şeyden vermiştim. Sizi sınamıyordum da oysa. Fakat sizi, kendi aklınızı ve nimetleri kendi kötülüğünüze kullanmayın ve kendinize zulmetmeyin diye uyardım. Ama dinlemediniz.
33. Ben kötü yarattığım için kötü olmadınız. Ben istediği yere gidip istediğini söyleyebilecek varlıklar yarattım, nimetlerle donattım. Ama bazısı kötülüğü seçti. Ve iyilerin yücelmesi ve belirginleşmesi hatırına ve her şekilde uyarılmış olsunlar diye onları hemen yok etmedim. Onlara zaman verdim.
34. Dediler ki; daha yaratmadan yok etseydi kötüleri ve kimse cehenneme gitmeseydi.
35. Gördüm ki; kötülüğü ve ona sebep olan özgür iradeyi yok edince iyilikte yok oldu. Ve kötülerin iğrençliği için iyiliği ve cenneti de yok etmedim. Ve ben; sayıları az olsa da dostlarım, aşıklarım olacaklar için kötülere küfrüne sabrettim. Ve ben; hak etmeyen hiç kimseye kötülük etmedim. Ve hatta kötülüklerin çoğunu affedip gizledim.
36. Sordular; az yaşadık, ömrümüz sınırlıydı, ama cezamız sonsuz oldu? Adil mi bu?
37. Unutmayı size bir rahmet olarak yarattım. Ama ben unutmadım. Adıma yapılan her hakaret ve kullarıma yapılan her kötülük, sonsuza dek canlıdır ruhumda.
38. Bu yüzden beni razı eden sevdiren; sonsuza dek hatırası ile kalır yanımda. Kötülük edeninde bana etkisi sonsuza dek iğrenmedir yanımda.
39. Ve Rabbiniz kainatın ışığıdır. Size kalbini açmıştır. Hoş söylerseniz size cennetler yaratır. Onun mutluluğuyla kainat rengarenk bir şekil alır. Öyleyse sözünüz çok büyüktür. Ve öfkelenirse Rabbiniz; yıldızları yerinden koparır ve kötülüğün doğduğu şehirleri tümden yere batırır.
40. Sonsuzluğu etkileyen, cezasının yada ödülünün de sonsuz olacağını bilmelidir.
41. Kötüleri uyardık. Uyarmadığımız kimseyi azaba atmadık. O yüzden onlara bir acıma yoktur.
42. Kimi de diyor ki; “bizim beynimiz kıttır, bunu da yaratan Allah’tır. Anlamadıysak ve yanlış yolu seçtiysek bu Tanrı’nın suçu olmalıdır”
43. Rabbiniz kimseye kötülük etmez ve aptala çevirmez. Ancak siz yaşamdan yaşama akarken, yaptıklarınızla kendinize akıl ve yetenekler edinir yada bunları kaybedersiniz. Öyleyse ahmak doğanlar Rabbini suçlamasın. Kendi ellerinin kötü işleri için ağlasın. Belki Rabbiniz ona bir yol gösterir ve acıyarak anlayış verir.
44. Doğru tavır ne olmalı diye soruyorlar.
45. Yıldızları ve çok daha büyük olan bilmediklerinizi, sayısız görünen ve görünmeyenleri yaratan benim. Sizde bu duruma şahitsiniz. Öyleyse Rabbinizi yüceltin.
46. Aklınızın almadığı bir soruyla karşılaşır ve acziyet içine düşerseniz şöyle deyin; “Şahidiz ki; o her şeyi en güzel şekilde yaratan, ilmi aklı ve gücü çok büyük olandır. Onu anlamıyorsak bu onun kusurlu oluşundan değil, bizim kusurlu oluşumuzdan ve onu anlamaya yetecek bilgi ve akla erişememiş olduğumuzdandır”
47. Ben kimseyi bilgisiz olduğu için suçlamayacağım. Çünkü Rabbine kıyasla herkes bir ölçüde eksiktir. Ama ben kendi eksik olduğuna bakmadan, kıt bir akıl ve az bir bilgi ile Rabbini kötü yargılayanı, yargılayacağım. O acizliğini görmedi mi? Ne kendi yaratılışını çözebildi nede rabbinin yaratılmış olmaksızın her şeyi nasıl yarattığını. Dağları, güneşi ve ayı. Öyleyse o güvenmeli ve teslim olmalı!
48. Soru sorun, cevap arayın ama bulana dek sabredin. Çünkü cevabını bulamadınız yada sui zanna düştünüz diye Rabbiniz kusurlu değildir. O çok yüce ve çok merhametlidir. Bilgisi ve gücü sınırsızdır. Herşeye kadirdir. Öyleyse secde edin.